Obavijest roditeljima o povećanju ekonomske cijene usluga Dječjeg vrtića Šlapica u novoj pedagoškoj godini 2023./2024.

Poštovani roditelji,

Ovim putem Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Šlapica, donijelo Odluku o povećanju ekonomske cijene koja će se primjenjivati od nove pedagoške godine 2023./2024. godine.

Dječjeg vrtića Šlapica u skladu s očekivanom projekcijom troškova u novoj pedagoškoj godini 2023./2024. povećati će ekonomsku cijenu u dva navrata i to od 1. rujna 2023. za 30 eura, a od 1.siječnja 2024. godine za još 20 eura.

Tako će ekonomska cijena od 1.rujna 2023. godine biti 361,81 euro, a od 1.siječnja 2024. godine 381,81 euro.

S poštovanjem,

Jelena Mikulec

Ravnateljica

Dječji vrtić Šlapica