O NAMA

Naš je cilj osigurati kvalitetan rast i razvoj svakom djetetu. Pružiti mu dom i primiti ga u našu veselu obitelj.

Naši odgojitelji

Stručni suradnici

Vizija našeg vrtića

Dječji vrtić “Šlapica” velika je obitelj koja je osnovana prije šesnaest godina. Njeguje suvremeni pristup odgoju i obrazovanju djece rane
i predškolske dobi koji u središte stavlja dijete, njegove individualne potrebe, aktualne interese i
razvojne mogućnosti. Pruža sigurno, veselo i poticajno okružje, fleksibilno u zadovoljavanju potreba djece i roditelja.

Misija našeg vrtića

Provoditi integrirani kurikulum koji u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu osigurava
mogućnost samoiniciranih i samoorganiziranih aktivnosti djece, dok se uloga odgojitelja mijenja
u indirektnu podršku djetetu kroz pravovremene pedagoške intervencije s ciljem usmjeravanja djece
prema novim spoznajama o sebi i svijetu koji ih okružuje.

Osigurati siguran i poticajan prostor koji svakodnevno nudi nove izazove, mjesto učenja kroz igru, učenja aktivnim isprobavanjem i istraživanjem, učenja čineći, poštivanja dječjih prava, uvažavanja različitosti i razvijanja individualnih potencijala. Mjesto jačanja roditeljskih kompetencija, suradnje uz međusobno uvažavanje i poticanje profesionalnog rasta i razvoja odgojitelja.

Verficirani programi od strane MZO-a: